RADIX & კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

სამეცნიერო-კვლევით ცენტრ RADIX–ის და კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის სემინარები დედოფლისწყაროს რაიონში

დაწვრილებით