ტელ:
+995 14 000016
+995 55 777895

ელ.ფოსტა:
radix.ge@gmail.com

სოციალური ქსელები:
Facebook Page
Instagram
Twitter