რადიქსი ახალგაზრდულ კონფერენციაში მონაწილეობის მსურვლთა რეგისტრაციას იწყებს

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი რადიქსი  ახალგაზრდულ კონფერენციაში მონაწილეობის მსურვლთა რეგისტრაციას იწყებს.

რადიქსის ყოველწლიურ ღონისძიებს კიდევ ერთი საინტერესო კონფერენცია შეემატა. წელს პირველად რადიქსის და ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თანამშრომლობით 18 ნოემბერს ერევანში ახალგაზრდული კონფერენცია ჩატარდება.

მონაწილეობის პირობები
მომხსენებლის სტატუსი – სტომატოლოგიური პროფილის რეზიდენტი
კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემატიკა ნათლად უნდა ასახავდეს: ადამიანის ზოგადი და პირის ღრუს ჯანმრთელობის ურთიერთკავშირს, თანამედროვე კვლევებს, ინოვაციებს და პრაქტიკულ მიღწევებს.
მოხსენება შესაძლებელია გაკეთდეს, როგორც ინგლისურ ასევე რუსულ ენაზე.

იხილეთ აბსტრაქტის ფორმა: Abstract Form YSMU-Radix

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგიკავშირდით:

+9955598951189
+9955555113664
+9955568901121


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *