ტომ ფინი

ევროპის წარმომადგენლობის პრეზიდენტი სტომატოლოგთა საერთაშორისო კოლეჯში, ირლანდიის სტომატოლოგთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი. ირლანდია.

ქეთევან გოგილაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი

გინტარას იანუზისი

მედიცინის დოქტორი, პროფესორი.
ლიტვა.

ქსენია ლაზარევა

სერგეი რადლინსკის კლინია სტუდია “აპოლონიას” ექიმი სტომატოლოგი. სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონკურსის ” პრიზმა ჩემპიონატის” ხელმძღვანელი, სტომატოლოგიურ ჟურნალ “დენტ არტის” რედაქტორი. უკრაინა

სოფიო სამხარაძე

მედიცინის დოქტორი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეთერ ბახტაძე

ო.ბახტაძის სტომატოლოგიური სასწავლო-კლინიკური ცენტრის “დენტივერი XXI”-ის დირექტორი, რეზიდენტთა ჯგუფის ლოკალური ხელმძღვანელი

მარიკა ზურმუხტაშვილი

სტომატოლოგიური კლინიკა “დენტექსი-95”, ილიას სახელმწოფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ლალი კოჭლაშვილი

მსოფლიო ორთოდონტთა ფედერაციის წევრი, ევროაზიის ორთოდონტთა ასოციაციის წევრი, ორთოდონტთა ინტერნაციონალური სიმპოზიუმის IOS Hanover-ის წარმომარგენელი საქართველოში, თსსუ დოქტორანტი

ზურაბ გერსამია

ექიმი-რესტავრატორი, სტომატოლოგიური კლინიკა „ელიტ“-ის დამფუძნებელი და მთავარი ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  თბილისის „რესტავრაციის სკოლის“ წინამძღოლი.

თენგიზ ლობჟანიძე

მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

თეა ჩუბინიძე

სტომატოლოგიური კლინიკა ,,უნისტომი”-ს დამფუძნებელი და დირექტორი. კბილთა მხატვრული რესტავრაციის საერთაშორისო კონკურსის ,,პრიზმა-ჩემპიონატის” 2007 წლის გამარჯვებული.

ნათია რუსაძე

კლინიკა „დენტოკლუბის“ კლინიკური ხელმძღვანელი