პირის ღრუს ჰიგიენისტის სახელმძღვანელო

პირის ღრუს ჰიგიენისტის პროფესია არასდროს ყოფილა საქართველოში ისეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი, როგორც დღესაა. საერთაშორისო საგანმანათლებლო სტანდარტი, ერთიანი საგანმანათლებლო პროგრამების გარდა, ამ პროგრამების შესაბამისი სახელმძღვანელოების შექმნასაც მოიაზრებს. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ისეთი სახელმძღვანელო შექმნა, რომელიც უახლეს სამეცნიერო მტკიცებულებებზე იქნებოდა დაფუძნებული და ჰარმონიაში მოვიდოდა პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნებთან. სახელმძღვანელოში განმარტებულია სტომატოლოგიური სპეციალობები, გადმოცემულია ინფორმაცია იმ მასალების, დანადგარების,…

სტომატოლოგის ასისტენტის სახელმძღვანელო

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტომატოლოგის ასისტენტის პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებისთვის. ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ექიმი სტომატოლოგების უწყვეტი პროფესიული განათლების პროგრამებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვა კურსებისთვის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. სახელმძღვანელო სტომატოლოგის ასისტენტებს საშუალებას მისცემს, შეიქმნას წარმოდგენა სამუშაოს ორგანიზების, საკუთარი უფლება-მოვალეობების, ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების შესახებ. სახელმძღვანელო შედგება შვიდი თავისგან და ეფუძნება სტომატოლოგის ასისტენტის პროფესიული განათლების სტანდარტს, თუმცა ეყრდნობა…

Dental Radiography Principles and Radiation Protection in Dentistry

In recent years, dentistry has been developing more and more in Georgia. Level of awareness of the personnel, patients and demand to the management, administration and services has increased. Increased competition incurred the necessity of quality development. Issues regarding Infection Control and Radiation Safety were never as popular and important as they are now. Sharing…

Scientific research center Radix begins abstract submission for Youth International Dental Forum

Annually within the range of Tbilisi VII International Dental Conference, students and residents section/conference is held. The jury will reveal the best rapporteur. The winner will be awarded at Tbilisi 8th International Dental Congress. Youth Forum will be held on April 22. WHO CAN PARTICIPATE? Students and residents of 2017-2018 can participate in Scientific Frum.…

Youth International Dental Forum 2017

23 April, 2017 within the range of Tbilisi 7th International Dental Congress, in the National Parliamentary Library of Georgia, Students and Residents Scientific Forum was held. This year, for the first time, a record number of 31 abstract have been submitted. As tradition, young contestants where rated by the objectively selected jury: Tea Chubinidze, Maia…

Youth International Dental Forum | Program | TIDC 2017

23 April, 2017 within the range of Tbilisi 7th International Dental Congress, in the National Parliamentary Library of Georgia, Students and Residents Scientific Forum will be held. This year, for the first time, students form Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi will participate. Program 10:30 Opening Ceremony 11:00 Caries prophylaxis and desensitizers in dentistry–…

Tbilisi 7th Int. Dental Congress (Preliminary program)

The registration on Tbilisi 7th International Dental Congress has begun. Congress will be held on April 28, at The Biltmore Hotel Tbilisi Conference hall. Add. Tbilisi, Rustaveli ave. 29. Congress seventh season traditionally will be informative and diversified, focusing on  new tendencies of modern dentistry. Also will be held masterclasses. During the Congress, the exhibition…

TBILISI DENTAL SHOW (Program)

December 8, 2016 International Conference “Dental Tbilisoba- 2016” FDI continuing Dental Education Program 10:00- 11:00  Registration, opening ceremony 11:00 – 11-45 Minimal Invasive Aesthetic treatment Approach; Resin Infiltration. Assoc.Prof. Dr. Hande Sar Sancakli, Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry (Turkey) 11:45 – 12:00 Perspectives of Usage of Phages in Dentistry Zurab Alkhanishvili,…

Youth International Dental Forum 2017

Scientific research center Radix begins abstract submission for Youth International Dental Forum. Annually within the range of Tbilisi VII International Dental Conference, students and residents section/conference is held. This year youth activity will change its format, students and residents section will be divided into two parts. First day students and residents conference will be held,…