ნავიგაციური დენტალური იმპლანტოლოგია | სემინარი

5 ივნისი,   თბილისი, კლინიკა ,,ალბიუსი“, თაბუკაშვილის ქ. №27

DDS –Pro Georgia წარმოგიდგენთ სემინარს ნავიგაციურ დენტალურ იმპლატოლოგიასთან დაკავშირებით. სემინარი ტარდება საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის, სტომატოლოგიის ცენტრ “ალბიუსის” და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრ “რადიქსის” მხარდაჭერით.

პრეზენტატორები იქნებიან : აიკ ჩერგეშტიანი  (ექიმი ორთოდონტი, იმპლანტოლოგი) და დავით პოღოსიანი  (ექიმი-ორთოდონტი).

ლექცია-სემინარი დაიწყება 10:00 -ზე და მოიცავს შემდეგ თემებს :

 • იმპლანტოლოგიური მკურნალობის ეტაპები
 • დიაგნოსტიკური ღონისძიებები
 • იმპლანაციის ქირურგიული ეტაპის შეცდომები და გართულებები
 • იმპლანაციის ორთოპედიული ეტაპის შეცდომები და გართულებები

Coffee Break 11:30-12:00

 • შეცდომებისგან თავიდან არიდების პროფილაქტიკური მეთოდები
 • ქირურგიული შაბლონი როგორც იმპლანტაციის ინსტრუმენტი
 • კლინიკური შემთხვევების განხილვა
 • მოთხოვნები ანაბეჭდის ხარისხისადმი
 • მოთხოვნები თაბაშირის მოდელის ხარისხისადმი

Lunch 2:30-3:00

 • მოთხოვნები დასკანერებული STL ფაილისადმი
 • DDS-Pro პროგრამის გაცნობა
 • იმპლანტების ჩაყენება და მათი ბიბლიოთეკის შექმნა პროგრამა DDS-Pro-ში
 • ქირურგიული შაბლონის დაპროექტება
 • კითხვებზე პასუხის გაცემა და დისკუსია

ფასი: 100 ლარი

რეგისტრაციის გასავლელად  დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე:

0322 726776, 555 304 321

საკონტაქტო პირი: გიორგი მოსემღვდლიშვილი

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/კ: 204496928
სს პროკრედიტ ბანკი
ანგარიშის ნომერი: GE48PC0473600100003220
დანიშნულება: /სახელი, გვარი/ სემინარში მონაწილეობის საფასური


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *