მარკეტინგული აუდიტი, სამედიცინო დაწესებულების მართვა და მოდელირება

მარკეტინგული აუდიტი, პოზიციონირება ISO  სტანდარტების მიხედვით. 13-14 ივლისი, ბაზალეთი (Bazaleti Hotels group – http://www.bazaletilake.ge/) ბიზნეს საკონსულტაციო, საინვესტიციო ჯგუფი MCI-ის მოწვევით, ივლისში საქართველოს ესტუმრება საერთაშორისო ბიზნეს ექსპერტი, მარკეტინგული აუდიტის კონსულტანტი Friedrich W.Schrafft საქართველოში პირველად MCI group-ის ორგანიზებით ტარდება სემინარი მარკეტინგული აუდიტის შესახებ – ISO  სტანდარტების მიხედვით. სემინარის ხანგრძლივობა არის ორი სრული დღე. სემინარის მოსმენის შემდეგ თქვენ…