დოქტორანთა კვლევის პოსტერების რეგისტრაცია TIDC

წელს, 29 აპრილს თბილისის მე-12 საერთაშორისო სტომატოლოგიურ კონფერენციაზე სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი რადიქსი საერთაშორისო სპიკერების გარდა დოქტორანტებსაც მასპინძლობს.  ღონისძიების ფარგლებში საგამოფენო სივრცეში გაიმართება დოქტორანტების პოსტერების წარდგენა, რაც მათი მიმდინარე კვლევების სამედიცინო აუდიტორიისათვის გაცნობას გულისხმობს. დოქტორანტთა პოსტერების სექციაში მონაწილეობა ნებისემიერ დოქტორანტს შეუძლია.   რეგისტრაციის ეტაპებია: ავსებთ აბსტრაქტის რეგისტრაციის ფორმა თეზისის მიღებაზე დადებითი პასუხის შემდეგ ქვემოთ მითითებულ რეკვიზიტებზე…