ახალგაზრდული ფორუმი | პროგრამა | TIDC 2017

2017 წლის 23 აპრილს თბილისის მე-7 საერთაშორისო კონგრესის ფარგლებში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სტუდენთა და რეზიდენტთა სამეცნიერო ფორუმი ჩატარდება. წელს პირველად ფორუმში მონაწილეობას ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მიიღებენ.

პროგრამა

10:30 გახსნა

11:00 კარიესის პროფილაქტიკის და მგრძნობელობის დამაქვეითებელი საშუალებების გამოყენება სტომატოლოგიაში

მომხსენებელი: ნანა გორდეზიანი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: მაია წიკლაური, ალბიუსის  სტომატოლოგიური აკადემიის   რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი.

11:10 ცერებრული დამბლის მქონე პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურების ფიზიკური და სოციალური ბარიერები

მომხსენებელი: ვიქტორია ტოკლიკიშვილი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ზურაბ ალხანიშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში, თსუ-ის დოქტორანტი კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის მიმართულებით, სტომატოლოგიის  ცენტრ ალბიუსის მენეჯერი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის  ვიცე-პრეზიდენტი

11:20    პაროდონტის დაავადებების მკურნალობის სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები                            ქ.თბილისის პოპულაციაში

მომხსენებელი: თემურ შუკაკიძე, გიორგი ბახუტაშვილი, , სტომატოლოგიური კლინიკა „დენტექს-95“ , რეზიდენტები

ხელმძღვანელი: მარიკა ზურმუხტაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

11:30ქრონიკულ მორეციდივე აფთოზური სტომატიტის მკურნალობა 10 წამში

მომხსენებელი: თამარ ჯიბუტი, თამარ დანელია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტუდენტები, მე-5 კურსი

ხელმძღვანელი: თეა ნაცვლიშვილი, პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლა ალბიუსის ხელმძღვანელი

 

11:40 რა პასუხი აქვს მტკიცებით სტომატოლოგიას ოზონოთერაპიაზე?კლინიკური შედეგი და   ღირებულებები

მომხსენებელი: მელიტა ბასილაია,  სტომატოლოგიის ცენტრი  „ალბიუსი“,რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: მაია წიკლაური, ალბიუსის  სტომატოლოგიური აკადემიის   რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი

11:50 სტომატოლოგიური მომსახურების თავისებურებები    ნერვული სპექტრის აშლილობის      მქონე პაციენტებში

მომხსენებელი: მარიამ პაპიძე, , სტომატოლოგიის ცენტრი „ ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ლიკა გოგილაშვილი, პაროდონტოლოგი, ქეთევან გოგილაშვილი სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი.

12:00 ფესვის არხში ჩატეხილი ინსტრუმენტები, ჩატეხვის მიზეზები, ამოღების ტაქტიკა, ინსტრუმენტის ჩატეხვის პრევენცია

მომხსენებელი: ჯანიტა შამათავა, სტომატოლოგიური კლინიკა „დენტექს-95“ რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: მარიკა ზურმუხტაშვილი,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

12:10 ფესვის არხის სამგანზომილებიანი ობტურაციის ალგორითმები ბიფილ 2-1 ში აპარატის გამოყენებით.

მომხსენებელი: ანა არაბული, ოთარ ბახტაძის სახ. სტომატოლოგიური  სასწავლო-კლინიკური ცენტრი „დენტ-ივერი XXI“ , რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ნესტან შონია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ექიმი თერაპევტი, ო.ბახტაძის სახელობის სტომატოლოგიური სასწავლო-კლინიკური ცენტრის  სარეზიდენტო ჯგუფის ლოკალური ხელმძღვანელი.

12:20 პაროდონტის ქსოვილების თერაპიული და ორთოპედიული მკურნალობის სწორი დაგეგმარება

მომხსენებელი: ლევან ბორტიშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სტუდენტი, მე-4 კურსი

ხელმძღვანელი: რუსუდან დევნოზაშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი.

12:30 რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში

მომხსენებელი: ნინო ხუჯაძე,  სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ზურაბ ალხანიშვილი ,ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში, თსუ-ის დოქტორანტი კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის მიმართულებით, სტომატოლოგიის  ცენტრ ალბიუსის მენეჯერი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის  ვიცე-პრეზიდენტი

12:40 მიკროსკოპის გამოყენება თანამედროვე სტომატოლოგიაში

მომხსენებელი: მარიამ ხაჩატურიანი, ქრისტინე დათუაძე, ოთარ ბახტაძის სახ. სტომატოლოგიური  სასწავლო-კლინიკური ცენტრი „დენტ-ივერი XXI“ , რეზიდენტები

ხელმძღვანელი: მადონა ჩალაძე, ო.ბახტაძის სახელობის სტომატოლოგიური სასწავლო-კლინიკური ცენტრის  დენტ-ივერი XXI ექიმი

     12:50 -13:20 შესვენება

13:20 კურაპროქსის პრეზენტაცია

 

13:30 რეგენერაცია სტომატოლოგიაში

მომხსენებელი: ათირ კარიმ აბდულაზეზ, საქართველოს უნივერსიტეტი, სტუდენტი

ხელმძღვანელი: ვერიკო თევზაძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი, მარია ჭელიძის სტომატოლოგიური  ცენტრი

13:50 ტრადიციული ქირურგია vs ენდოდონტიური მიკროქირურგია – როდის და როგორ?!

მომხსენებელი: სალომე ქალდანი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: თინათინ სვანიშვილი, ალბიუსის  სტომატოლოგიური აკადემიის   რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი

14:00 პულპის დაცვა

მომხსენებელი: მუჰამედ ალზუბაირ,  საქართველოს უნივერსიტეტი, სტუდენტი, მე- 3 კურსი

ხელმძღვანელი: მარინა აბულაძე, მარინა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკა, საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი

14:20 ნერვ-კუნთოვანი მიდგომის ეფექტურობის შეფასება ოკლუზიურ თერაპიაში

მომხსენებელი: ჰაკუშ ალექსანიანი, ერევნის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული სტომატოლოგიის და ორთოდონტიის კათედრა, რეზიდენტი

ხელძღვანელი: გრანტ ტერ-პოღოსიანი, პედიატრიული სტომატოლოგიის და ორთოდონტიის კათედრის ხელმძღვანელი, D.D.S., Ph.D., M.S.

 

14:40 მინაბოჭკოვანი მასალის  გამოყენება  კბილთა დეფექტების რესტავრაციის მიზნით

მომხსენებელი: ამირან მესარკიშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სტუდენტი, მე-4 კურსი

ხელმძღვანელი: რუსუდან დევნოზაშვილი,კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი

 

14:50 პულპის ღეროვანი უჯრედები – ახალი სიტყვა რეგენერაციულ მედიცინაში

მომხსენებელი: ირაკლი ბერიძე, , თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტუდენტი, მე-3 კურსი

ხელმძღვანელი: გვანცა ტაბაღუა, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის მკვლევარი, დოქტორანტი, სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსის ექიმი სტომატოლოგი, ალბიუსის სტომატოლოგიური აკადემიის ლოკალური ხელმძღვანელი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ რადიქსის ვიცე-პრეზიდენტი

15:00 ენდოდონტიური მკურნალობის დროს დაშვებული შეცდომები და გართულებები

მომხსენებელი: მუჰამედ ალაიობ,  საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტი, მე-3 კურსი

ხელმძღვანელი: მარინა აბულაძე, მარინა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკის ექიმი, საქართველოს უნივერსიტეტი

 

15:20 ვიზაჟიზმი– ინოვაციური ციფრული ტექნოლოგიებით ესთეტიკური რესტავრაციების შექმნა

მომხსენებელი: ნინო ხარაზი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ნატა რამიშვილი, ექიმი ორთოპედი, სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი, საქართველოს ციფრული სტომატოლოგიის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: თენგო ბინიაშვილი,  ორთოპედი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“

15:30 პირის ღრუს კიბოს არაინვაზიური სკრინიგ სისტემები

მომხსენებელი: მარიამ ტუხაშვილი, ნინო იოანიძე,  სტომატოლოგიის ცენტრი  ალბიუსი, რეზიდენტები

ხელმძღვანელი: გვანცა ტაბაღუა, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის მკვლევარი, დოქტორანტი, სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსის ექიმი სტომატოლოგი, ალბიუსის სტომატოლოგიური აკადემიის ლოკალური ხელმძღვანელი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ რადიქსის ვიცე-პრეზიდენტი

15:40 არხების მექანიკური დამუშავება საფ (თვითადაფტირებადი) სისტემით.

მომხსენებელი: ლიკა ცისკარაშვილი, ანა გეთიაშვილი,  ო.ბახტაძის სახელობის სტომატოლოგიური სასწავლო-კლინიკური ცენტრი  დენტ-ივერი XXI , რეზიდენტები

ხელმძღვანელი: მადონა ჩალაძე, ო.ბახტაძის სახელობის სტომატოლოგიური სასწავლო-კლინიკური ცენტრი  დენტ-ივერი XXI

ხელმძღვანელი: ირმა იმნაძე , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სარეზიდენტო ჯგუფის ლოკალური ხელმძღვანელი, სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსის ექიმი

15:50-16:20 შესვენება

 

16:20 რატომ ვითარდება იმპლანტის ირგვლივი ქსოვილების ანთება და შეგვიძლია თუ არა მისი პრევენცია ან მკურნალობა

მომხსენებელი: სოფიკო კაკრიაშვილი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: თეა ნაცვლიშვილი, პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლა ალბიუსის ხელმძღვანელი

 

16:30 დენტინის ჰერმეტიზაცია (DVL)

მომხსენებელი: გვანცა დიდია  , სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: მაია წიკლაური, ალბიუსის  სტომატოლოგიური აკადემიის   რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი

16:40 ჩამოუყალიბებელი ფესვის მქონე მუდმივი კბილების ენდოდონტიური მკურნალობის თავისებურებები

მომხსენებელი: ჯულიეტა  გომკციანი, ერევნის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული სტომატოლოგიის და ორთოდონტიის კათედრა, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ვარდან გევორქიანი, ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი

17:00 აივ ინფექციის მანიფესტაცია პირის ღრუში და გამოვლენილი დაავადებების მართვა

მომხსენებელი: მარიამ ხარძიანი, , თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტუდენტი, მე-4 კურსი

ხელმძღვანელი: ლალი ქოჩიაშვილი, ყბა-სახის ქირურგი, კლინიკა ,,დენსის” პაროდონტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს პაროდონტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ-ს დოქტორანტი.

 

17:10 ბიომექანიკური წონასწორობის თეორია სტომატოლოგიაშიინტერდისციპლინური მეტაკოგნიცია

მომხსენებელი: თამარ მაცაბერიძე,  სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი,

ხელმძღვანელი: გვანცა ტაბაღუა, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის მკვლევარი, დოქტორანტი, სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსის ექიმი სტომატოლოგი, ალბიუსის სტომატოლოგიური აკადემიის ლოკალური ხელმძღვანელი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ რადიქსის ვიცე-პრეზიდენტი

17:20 გენური მუტაციები და სტომატოლოგიური დარღვევები

მომხსენებელი: ნარინ მირზოიანი, ერევნის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული    სტომატოლოგიის და ორთოდონტიის კათედრა, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ელენ ბადეიანი, მხითარ ხერაცის სახელობის ერევნის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, PhD

 

17:40 ენდოდონტიური ირიგაციამტკიცებითი მედიცინიდან კლინიკურ პრაქტიკამდე

მომხსენებელი: ელენე სახლთხუციშვილი, ნინო მარგველაშვილი სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტები

ხელმძღვანელი: გვანცა ტაბაღუა, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის მკვლევარი დოქტორანტი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ რადიქსის ვიცე-პრეზიდენტი

 

17:50 საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის მტკივნეული დისფუნქციის სინდრომი

მომხსენებელი: ნინო სიჭინავა,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტუდენტი, მე-4 კურსი

ხელმძღვანელი:  ნინო ჭუჭულაშვილი,  ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტის ასისტენტ  პროფესორი

 

18:00 ბიოლოგიური სივრცის მნიშვნელობა ვარდისფერ ესთეტიკაში

მომხსენებელი: მარიამ ყურაშვილი, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ნატა რამიშვილი, ექიმი ორთოპედი, სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი, საქართველოს ციფრული სტომატოლოგიის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: თენგო ბინიაშვილი,  ორთოპედი, სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი

 

18:10 ბავშვთა მიმართ ძალადობა სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში  

მომხსენებელი: ვახო გოგუა, სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“, რეზიდენტი

ხელმძღვანელი: ზურაბ ალხანიშვილი, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში, თსუ-ის დოქტორანტი კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის მიმართულებით, სტომატოლოგიის  ცენტრ ალბიუსის მენეჯერი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის  ვიცე-პრეზიდენტი

ახალგაზრდულ ფორუმზე დასწრება თავისუფალია!

სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების თარიღია  23.04.2017

დასაწყისი 10:30
მისამართი – გუდიაშვილის ქ. 7

სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მე-2 კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში.
საკონტაქტო ნომერი: 598 95 11 89   558 90 11 21


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *