სტომატოლოგიური კონფერენცია სამეგრელოს რეგიონში

Read more

ზამთრის სემინარი “ბაკურიანი 2013″ – პროგრამა (GYDS)

Read more

კლინიკური სტომატოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები

Read more