საქართველო-სომხეთის პირველი ბინაციონალური კონგრესი

Read more

საქართველო-სომხეთის პირველი ბინაციონალური კონგრესი

Read more

დენტალური იმპლანტაციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი

Read more