თბილისის III საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი

Read more

სტუდენტებისა და რეზიდენტების სექცია (TIDC) – 2013 წლის შედეგები

Read more

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის IX საერთაშორისო კონგრესი

Read more

საქართველო-სომხეთის პირველი ბინაციონალური კონგრესი

Read more

დენტალური იმპლანტაციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი

Read more

პირველი საერთაშორისო დენტალური იმპლანტაციის კონგრესი

Read more