საქართველო-სომხეთის პირველი ბინაციონალური კონგრესი

Read more

საქართველო-სომხეთის პირველი ბინაციონალური კონგრესი

Read more

დენტალური იმპლანტაციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი

Read more

პირველი საერთაშორისო დენტალური იმპლანტაციის კონგრესი

Read more

ზამთრის სემინარი “ბაკურიანი 2013” – პროგრამა (GYDS)

Read more

ალფაბიოს მასტერკლასები დენტალურ იმპლანტოლოგიაში

Read more