ვირა ბარქაის ვორქშოფი თემაზე „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზია სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში“.