ახალგაზრდა სტომატოლოგთა საერთაშორისო ფორუმი

ახალგაზრდა სტომატოლოგთა საერთაშორისო ფორუმი სტუდენტებისა და რეზიდენტებისთვის განკუთვნილი პროექტია. ფორუმი ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, სადაც სტუდენტებს ექნებათ საშუალება წარადგინონ მათ მიერ არჩეული სამეცნიერო პრეზენტაციები ვიდეო რგოლის საშუალებით. ჟიურის წევრები გამოავლენენ გამარჯვებულებს და მათი ვინაობა გამოცხადება რადიქსის მე-10ე საერთაშორისო სტომატოლოგიურ კონგრესზე, 2021 წლის მაისში. სამეცნიერო ფორუმში მონაწილეობის მიღება შეუძლია სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებს, 2020-2021 წლის რეზიდენტებს.   რა…