მასტერ კლასები | TIDC 2015 | ანონსი

მასტერ კლასი მასტერკლასი  იმპლანტოლგიაში ალოგენური მასალების გამოყენებით ძვლოვანი ქსოვილის რეკონსტრუქციის მოწინავე მეთოდები ერთმომენტიანი (immediat implant placement)  და შორეული იმპლანტაციის (delayed implant placement) დროს. მასტერკლასი ორგანიზებულია სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის RADIX-ის მიერ თბილისის 5 საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესის ფარგლებში. თეორიული კურსის თემატიკა: ძვლის ვერტიკალური აუგმენტაციის ახალი მეთოდები ალოგენური ძვლოვანი რგოლების გამოყენებით (BONE RING Technique) ძვლის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური აუგმენტაციის…