საერთაშორისო სტანდარტებით სამედიცინო მენეჯმენტის სწავლება

კომპანია MCI GROUP -ის , საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია ISO-ს და მის მიერ აკრედიტირებული გერმანული კომპანია H+S -ის ორგანიზებით, 11, 12, 13 თებერვალს ჩატარდება სამედიცინო მენეჯმენტის სერთიფიცირებული ტრეინინგი/სწავლება საერთაშორისო სტანდარტით. ტრენინგს ჩაატარებს საერთაშორისო სტანდარტის ISO-9001 2008-ის ხელმძღვანელი მიშაელ ვებერი, გერმანია ტრენინგი ითვალისწინებს ტესტირებას და ISO-ს და H+S ნიშნით სერტიფიცირებას. ტრენინგის თემატიკა ითვალისწინებს სამედიცინო დაწესებულებების საერთაშორისო სტანდარტით…