რადიქსელები სტამბულის სტომატოლოგიურ კონგრესზე

სტუდენტ–სტომატოლოგთა კვლევითი კლუბი სტამბულის უნივერსიტეტში გასული საუკუნის 90 წლებში (1991-92) დაარსდა და დღემდე ორიენტირებულია, მსოფლიო მასშტაბით შეკრიბოს ახალგაზრდა სტომატოლოგები, რომლებიც კვლევით საქმიანობას ეწევიან. დაფუძნებიდან ორ წელიწადში, 1994 წელს, კლუბმა გაუკეთა ორგანიზება ევროპის სტუდენტ სტომატოლოგთა მეთოთხმეტე ყოველწლიურ შეხვედრას. კლუბი მალევე გაწევრიანდა სტუდენტ სტომატოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციაში და ამ ცხრამეტი წლის მანძილზე, 18 ნაციონალურ და 6 საერთაშორისო მასშტაბის…